сряда, май 22, 2019

СРОКЪТ НА СТУДЕНТСКИТЕ ПРАКТИКИ Е УДЪЛЖЕН ДО СЕПТЕМВРИ 2018 Г.

Срокът за изпълнение на проект BG05M2OP001-2.002-0001„Студентски практики“ – фаза 1, изпълняван по  ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ от Министерството на образованието и науката, е удължен до септември 2018 година. Проектът цели увеличаване на практическата...

СУ „Св. Климент Охридски“ отбелязва патронния си празник с академично тържество

Софийският университет "Св. Климент Охридски" отбелязва днес патронния си празник. Вече започна академичното тържество в Аулата на университета. Академичните тържества започнаха преди около час. Най-старото и най-високорейтинговото висше учебно заведение в България е основано през...

Последни новини