събота, декември 15, 2018

МИНИСТЪР ВЪЛЧЕВ: СТИМУЛИРАМЕ ОБУЧЕНИЕТО В ТЪРСЕНИ ОТ ПАЗАРА НА ТРУДА ПРИОРИТЕТНИ ПРОФЕСИОНАЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ

Стимулираме приема в приоритетните професионални направления, които се търсят от пазара на труда и с почти 50 % намалихме приема в професионалните направления, в които има нерационално търсене на висше образование. Това съобщи министърът...

УНИВЕРСИТЕТИТЕ БЕЗ НАУЧНА ПРОДУКЦИЯ НЯМА ДА ОБУЧАВАТ ДОКТОРАНТИ

Заместник-министърът Иван Димов даде интервю пред Медиапол. Той заяви, че финансирането за наука ще бъде насочено към областите, в които има традиции и постижения. В останалите области ще се обучават кадри, които няма да...

КОНФЕРЕНЦИЯ „УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ДУНАВСКИЯ РЕГИОН“ В РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ

Русенският университет в партньорство с Администрацията на Президента на Република България и Община Русе организира конференцията „Устойчиво развитие на Дунавския регион". Форумът ще се състои в Канев център...

СРОКЪТ НА СТУДЕНТСКИТЕ ПРАКТИКИ Е УДЪЛЖЕН ДО СЕПТЕМВРИ 2018 Г.

Срокът за изпълнение на проект BG05M2OP001-2.002-0001„Студентски практики“ – фаза 1, изпълняван по  ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ от Министерството на образованието и науката, е удължен до септември 2018 година. Проектът цели увеличаване на практическата...

КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ ПРЕДЛАГА МОРАТОРИУМ ЗА НОВИ ВИСШИ УЧИЛИЩА

Министърът на образованието Красимир Вълчев предлага мораториум върху разкриването на нови висши училища. "Едно предложение на съвета на ректорите, което ние обсъдихме и те приеха още миналата година, предвиждаме да го внесем заедно със Закона...

НОВАТА КРИТЕРИАЛНА СИСТЕМА НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И АКРЕДИТАЦИЯ

В Софийския университет се състоя обсъждане на новата критериална система на Националната агенция за оценяване и акредитация в съответствие със стандартите и насоките за осигуряване на качеството в европейското пространство за висше образование, прилагана...

ОТБОРЪТ НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ СЕ КЛАСИРА СРЕД НАЙ-ДОБРИТЕ В СЪСТЕЗАНИЕТО ПО МЕЖДУНАРОДНО ПУБЛИЧНО ПРАВО...

Отборът на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ бе отличен сред най-добрите университети в Европа в рамките на престижното състезание по международно публично право Telders International Law Moot Court Competition (TELDERS). Отборът на Софийския университет бе...

ПОЗИЦИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО НА БАН ПО ПОВОД ПРОТЕСТА НА ИНСТИТУТА ПО МЕТЕОРОЛОГИЯ

Във връзка с протестните действия, обявени от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) се разпространяват редица неверни твърдения. С цел по-добра информираност на обществото, Ръководството на БАН дава следните разяснения. Бюджетната субсидия...

СПЕЦИАЛИСТИ ОТ ПРАКТИКАТА ЩЕ ПРЕПОДАВАТ В УНИВЕРСИТЕТИТЕ ОТ ЕСЕНТА

Изявени специалисти от практиката ще могат да провеждат лекции от общия хорариум в университетите. Това ще става след решение на съответния факултетен съвет и при условие че часовете са до 10% от учебния план...

БИТКА ЗА СТУДЕНТИ С ЕКСКУРЗУЯ И ТОМБОЛИ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА

Както е известно броя на студентите постоянно намалява, а големият брой на висши училища в България остава. Това принуждава много български университети, частни и държавни да се насочат към прилагането на промоции, томболи и...

Последни новини