сряда, май 22, 2019

ЕС ЗАПОЧВА ОТ ДОГОДИНА ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ ЗА „ЕВРОПЕЙСКИ УНИВЕРСИТЕТИ“

Европейският съюз ще започне от 2019 г. пилотни проекти за „европейски университети“ – мрежи от учебни заведения, в които може да се получи диплома с комбиниране на следване в различни страни от ЕС, обявиха...

БИТКА ЗА СТУДЕНТИ С ЕКСКУРЗУЯ И ТОМБОЛИ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА

Както е известно броя на студентите постоянно намалява, а големият брой на висши училища в България остава. Това принуждава много български университети, частни и държавни да се насочат към прилагането на промоции, томболи и...

ВОДЕЩИ УЧЕНИ ОТ ТРИ КОНТИНЕНТА СЪДЯТ АГЕНЦИЯ НА МОН ЗАРАДИ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СРЕДСТВА ЗА НАУКА

Учени с международен авторитет оспориха в съда разпределянето на европейските средства за наука и интелигентен растеж у нас, след като стана известно класирането на кандидатите, съобщиха за news.bg от Центъра по био и нанофотоника...

УНИВЕРСИТЕТИТЕ БЕЗ НАУЧНА ПРОДУКЦИЯ НЯМА ДА ОБУЧАВАТ ДОКТОРАНТИ

Заместник-министърът Иван Димов даде интервю пред Медиапол. Той заяви, че финансирането за наука ще бъде насочено към областите, в които има традиции и постижения. В останалите области ще се обучават кадри, които няма да...

В СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ СЕ ПРОВЕДЕ ДИСКУСИЯ ЗА БРЕКЗИТ

В Аулата в Ректората се проведе дискусия за влиянието на Брекзит върху Европейския съюз и България. Събитието беше организирано от Българската Чийвнинг асоциация в сътрудничество с Британското посолство в България, Юридическия факултет на Софийския...

ПОЗИЦИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО НА БАН ПО ПОВОД ПРОТЕСТА НА ИНСТИТУТА ПО МЕТЕОРОЛОГИЯ

Във връзка с протестните действия, обявени от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) се разпространяват редица неверни твърдения. С цел по-добра информираност на обществото, Ръководството на БАН дава следните разяснения. Бюджетната субсидия...

СПЕЦИАЛИСТИ ОТ ПРАКТИКАТА ЩЕ ПРЕПОДАВАТ В УНИВЕРСИТЕТИТЕ ОТ ЕСЕНТА

Изявени специалисти от практиката ще могат да провеждат лекции от общия хорариум в университетите. Това ще става след решение на съответния факултетен съвет и при условие че часовете са до 10% от учебния план...

СУ „Св. Климент Охридски“ отбелязва патронния си празник с академично тържество

Софийският университет "Св. Климент Охридски" отбелязва днес патронния си празник. Вече започна академичното тържество в Аулата на университета. Академичните тържества започнаха преди около час. Най-старото и най-високорейтинговото висше учебно заведение в България е основано през...

НОВАТА КРИТЕРИАЛНА СИСТЕМА НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И АКРЕДИТАЦИЯ

В Софийския университет се състоя обсъждане на новата критериална система на Националната агенция за оценяване и акредитация в съответствие със стандартите и насоките за осигуряване на качеството в европейското пространство за висше образование, прилагана...

СРОКЪТ НА СТУДЕНТСКИТЕ ПРАКТИКИ Е УДЪЛЖЕН ДО СЕПТЕМВРИ 2018 Г.

Срокът за изпълнение на проект BG05M2OP001-2.002-0001„Студентски практики“ – фаза 1, изпълняван по  ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ от Министерството на образованието и науката, е удължен до септември 2018 година. Проектът цели увеличаване на практическата...

Последни новини