петък, март 22, 2019

ПРИОБЩАВАЩ СПОРТЕН ПРАЗНИК В СОФИЯ

На 28.04.2018 година в 73 СУ "Владислав Граматик" се проведе ежегодния турнир по народна топка "Заедно можем и да спортуваме", организиран от Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование-София-град. В десетото издание на...

РЕЛИГИЯ ЩЕ СЕ УЧИ ПО ИЗБОР ОТ 1 ДО 12 КЛАС.

Изучаване на световните религии не в догматичен, а в ценностен план - това е нова възможност за изучаване по желание на учениците от първи до ХІІ клас на предмета "Религия". Програмата е нова и...

ТЕСТ ЗА ГОТОВНОСТТА ЗА ПОСТЪПВАНЕ В ПЪРВИ КЛАС

Въвеждане на стандартизиран тест за определяне на готовността за постъпване в първи клас, с който да се осигури плавен преход между детската градина и началото училище. Това предвиждат промените в наредбата за предучилищно образование. Резултатите...

ПРОФ.ПЛАМЕН БОЧКОВ Е НОВИЯТ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АСОЦИАЦИЯТА НА ЧАСТНИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА

На свое редовно заседание, провело се на 26 април 2018 г., Общото събрание на Асоциацията на частните висши училища в България избра проф. д-р Пламен Бочков за свой председател за следващите пет години. Проф....

НОВАТА КРИТЕРИАЛНА СИСТЕМА НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И АКРЕДИТАЦИЯ

В Софийския университет се състоя обсъждане на новата критериална система на Националната агенция за оценяване и акредитация в съответствие със стандартите и насоките за осигуряване на качеството в европейското пространство за висше образование, прилагана...

СРОКЪТ НА СТУДЕНТСКИТЕ ПРАКТИКИ Е УДЪЛЖЕН ДО СЕПТЕМВРИ 2018 Г.

Срокът за изпълнение на проект BG05M2OP001-2.002-0001„Студентски практики“ – фаза 1, изпълняван по  ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ от Министерството на образованието и науката, е удължен до септември 2018 година. Проектът цели увеличаване на практическата...

СУ „Св. Климент Охридски“ отбелязва патронния си празник с академично тържество

Софийският университет "Св. Климент Охридски" отбелязва днес патронния си празник. Вече започна академичното тържество в Аулата на университета. Академичните тържества започнаха преди около час. Най-старото и най-високорейтинговото висше учебно заведение в България е основано през...

Последни новини