вторник, януари 22, 2019

АТРАКТИВНИ КЪТОВЕ ЗА ЧЕТЕНЕ В УЧИЛИЩЕ

Четенето и ученето става все по-интересно за учениците от ОУ „Райна Княгиня“. Иновативен начин за привличане на вниманието на децата към книгите са измислили от ръководството на учебното заведение като на мястото на старите...

БИТКА ЗА СТУДЕНТИ С ЕКСКУРЗУЯ И ТОМБОЛИ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА

Както е известно броя на студентите постоянно намалява, а големият брой на висши училища в България остава. Това принуждава много български университети, частни и държавни да се насочат към прилагането на промоции, томболи и...

ПОЗИЦИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО НА БАН ПО ПОВОД ПРОТЕСТА НА ИНСТИТУТА ПО МЕТЕОРОЛОГИЯ

Във връзка с протестните действия, обявени от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) се разпространяват редица неверни твърдения. С цел по-добра информираност на обществото, Ръководството на БАН дава следните разяснения. Бюджетната субсидия...

КОНФЕРЕНЦИЯ „УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ДУНАВСКИЯ РЕГИОН“ В РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ

Русенският университет в партньорство с Администрацията на Президента на Република България и Община Русе организира конференцията „Устойчиво развитие на Дунавския регион". Форумът ще се състои в Канев център...

КОНКУРС ЗА ГОЛЯМАТА НАГРАДА ЗА НАУЧНА И ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ НА СУ „СВ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

Конкурсът за Голямата награда за научна и изследователска дейност “Софийски университет "Св. Климент Охридски” ще се проведе за шести път. Наградата е учредена с решение на Академичния съвет от 24 септември 2008 г., протокол...

ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ОСИГУРЯВА ПО-ДОБРА КАРИЕРА СПОРЕД ИЗСЛЕДВАНЕ

бщо 61% от българите смятат, че професионалното образование и обучение осигурява по-добра и доходоносна работа. Близо 70% от обучаващите се в професионални гимназии в България са били наясно с възможностите, които предлага този вид...

КАРИЕРА ЗА МЛАДЕЖИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ПОТРЕБНОСТИ В КЪРДЖАЛИ

Сдружение “Омега” гр. Кърджали, общинският съветник Веселина Юрукова и Регионалният център за приобщаващо образование в града организираха работна среща свързана с възможностите за кариера на младите хора със специални образователни потребности на 27 април...

ПРИОБЩАВАЩ СПОРТЕН ПРАЗНИК В СОФИЯ

На 28.04.2018 година в 73 СУ "Владислав Граматик" се проведе ежегодния турнир по народна топка "Заедно можем и да спортуваме", организиран от Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование-София-град. В десетото издание на...

РЕЛИГИЯ ЩЕ СЕ УЧИ ПО ИЗБОР ОТ 1 ДО 12 КЛАС.

Изучаване на световните религии не в догматичен, а в ценностен план - това е нова възможност за изучаване по желание на учениците от първи до ХІІ клас на предмета "Религия". Програмата е нова и...

ТЕСТ ЗА ГОТОВНОСТТА ЗА ПОСТЪПВАНЕ В ПЪРВИ КЛАС

Въвеждане на стандартизиран тест за определяне на готовността за постъпване в първи клас, с който да се осигури плавен преход между детската градина и началото училище. Това предвиждат промените в наредбата за предучилищно образование. Резултатите...

Последни новини