Изследване показва тревожен ръст на онлайн тормоза сред младежите

  59

  Детският фонд на ООН (УНИЦЕФ) разпространи резултатите от проучване в 30 държави, което демонстрира широкия обхват на негативното явление онлайн тормоз сред младите хора по света.

  Според изследването, разпространено от УНИЦЕФ и специалния представител на генералния секретар на ООН по въпросите на насилието над деца, всеки трети млад човек на възраст между 13 и 24 години е ставал жертва на кибертормоз. На всеки пети от тях се е случвало да не отиде на училище заради тормоза, показва изследването, което не е обхванало България.

  Почти три четвърти от анкетираните са посочили, че тормозът се осъществява през социалните мрежи като фейсбук, инстаграм, снапчат и туитър.

  Изследването, в което са се включили 170 000 млади хора, показва, че разпространението на този отрицателен феномен на дигиталната епоха засяга в еднаква степен както развити, така и по-слабо развити страни.

  УНИЦЕФ призовава правителствата, интернет компаниите и самите млади хора да вземат спешни мерки срещу виртуалния и реалния тормоз и изтъква необходимостта родители и учители да бъдат обучавани как да се справят с тормоза между младите хора.

  Източник: