МОН ще финансира електронни дневници за всички училища

  184

  Всички училища в страната, които желаят да ползват електронни дневници през новата учебна година, ще бъдат финансирани от Министерството на образованието и науката. За специализирания софтуер ведомството е заложило близо 2 милиона лева по национална програма „Информационни и комуникационни технологии“.

  Електронните дневници трябва да бъдат достъпни през стандартните браузъри и да функционират през мобилни устройства. В тях трябва да бъде включен и модул за родители с безплатно известяване в реално време при постъпване на нова информация – оценки, отсъствия, съобщения от учители и др. Софтуерът ще дава възможност за въвеждане и извеждане на обобщена информация за работата в клас на учениците, постиженията им по даден предмет, активността и инициативността им, отношенията със съучениците им и др. Заинтересовани учители, педагогически съветници или психолози, които работят с някои от децата също ще имат достъп до тази информация.

  Училищата сами могат да изберат доставчик на услугата и да заявят закупуването на електронен дневник до 3-и септември. Средствата, които ще получат, ще бъдат диференцирани спрямо броя на учениците им.

  По националната програма са предвидени средства за абонамент за доставка на интернет услуги за всички училища в страната, както и за оборудване на училищата и детските градини с хардуер и мултимедия за фронтално обучение. Кандидатстването за тях, както и заявяването на средствата за електронни дневници ще става през онлайн платформата на националните програми.

  Източник: