„ФИЦЕ-България“ въведе специалисти в Ихтиман в нова методика за работа с деца с обучителни затруднения

  139

  На 27 и 28 юни 2019 г., в СУ “Христо Ботев” в гр. Ихтиман, „ФИЦЕ-България“ въведе 30 специалисти от общината, работещи с деца, в „Ремелка – методика за обучение на деца с обучителни затруднения по смятане и социална компетентност“. Обучението е част от проект “Нови перспективи за децата на Ихтиман”, осъществяван от Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца „ФИЦЕ-България“ в партньорство с Община Ихтиман и с финансовата подкрепа на Международен женски клуб – София.

  В тренинга се включиха 30 учители, психолози и социални работници от Средно училище „Христо Ботев“, Дневен център за деца с увреждания „Антония Лафчийска“, Център за обществена подкрепа и детските градини: „Здравец” и ”Гьончо Белев”, гр. Ихтиман, както и специалисти от Обединено училище “Христо Смирненски” в с. Вакарел.

  Обучените професионалисти ще приложат методиката в работата си с деца, които срещат обучителни затруднения, като чрез игри и интересни задачи ще ги мотивират да обърнат повече внимание на смятането и неговото значение в ежедневието. Холандската методика „Ремелка“ е адаптирана от широк кръг специалисти – педагози, като в нейния български вариант тя вече съдържа 2000 стр. А4 забавни задачи, осем обучителни видео-клипа и диск с компютърни игри.

  Всички участници в обучението дават положителна обратна връзка по отношение на прилагането на „Ремелка“, особено по отношение на частта, свръзана с развиване на социални умения като: боравене с пари, изграждане на понятие за време и познаване на часовника.

  През месец декември 2019 г. ФИЦЕ-България и община Ихтиман ще организират и осъществят кръгла маса за представяне на резултатите от проекта и споделяне на добри практики в сферата на интегрираното образование и работата с деца със специални образователни потребности.

  Източник: