Работилничка „Бисквитките“ търси подкрепа, за да подпомага младежи с увреждания

  117

  Кой помни, че Омир е бил сляп? Че Бетовен е пишел музика глух? Че Айнщайн е бил аутист, а Стивън Хокинг не е можел нито да се помръдне, нито да говори?

  Хиляди младежи с увреждания стоят в домовете си. Фактически, те са изолирани от света, без възможност да дадат нещо от себе си, като всеки друг – при това, независимо от факта, че правото им на труд е гарантирано от Конвенцията за правата на хората с увреждания.

  Сдружение „ Бъдеще за децата“ вече 16 години работи за повишаване възможностите на деца с различни затруднение (физически и интелектуални). Част от тези деца са вече младежи.

  Техният проект „Сладкарска работилница „Бисквитките“ има за цел да осмисли ежедневието на тези младежи с увреждания. Те, заедно с професионална сладкарка, ще изпичат и декорират бутикови бисквитки на различна тематика: Коледа, Великден, както и ще изпълняват специални фирмени поръчки.

  Сладкарската работилница ще им даде възможност да изградят трудови навици: спазване на работно време, боравене с различни видове кухненско оборудване, умения за спазване на последователността на конкретни действия, спазване на хигиена на работното място, отговорност и изпълнение към поети ангажименти.

  За да работи тази работилница, обаче, са необходими средства, които ще покрият разходите по ремонта и оборудването на пекарната.

  Може да подкрепите инициативата тук и тук 

  Източник: