Учители разработиха занятия за дигитално-медийна грамотност

  152

  След участие в провелата се през ноември 2018 г. в София методическо-практическа конференция „Как да преподаваме медийна грамотност в училище – методи и практики“ десетки учители от цялата страна изготвиха планове за занятия по различни предмети и за различни класове, прилагайки разработената от Центъра за безопасен интернет методика за развитие на дигитално-медийните умения на учениците на базата на учебното съдържание.

  Макар че методиката на Центъра за безопасен интернет беше разработена с примерни занятия за начален курс на образованието, учителите доказаха, че тя лесно може да се прилага и върху учебно съдържание по почти всички предмети и за всички класове. Методиката е основана на преподаване на уроците с фокус върху развиване на компетентностите, които включва дигитално-медийната грамотност, и търсене на междупредметни връзки.

  В разработването на първия вариант на методиката участваха както действащи учители, така и университетски преподаватели и експерти от Министерството на образованието и науката.

  След апробиране в десетки училища в цялата страна и получената обратна връзка от учителите Центърът за безопасен интернет е почти готов с усъвършенствано и подобрено издание на методическия наръчник.

  Разработените от учители и изпробвани в различни класове и по различни предмети урочни планове можете да видите тук.

  Първият вариант на методическия наръчник можете да видите тук.

  Източник: