Дни на Франсоаз Долто в България 2019

  98

  Тази година традиционно провежданите у нас дни на Франсоаз Долто ще дискутират въпросите:

  • Как усещаме провокацията при работата с бебета и малки деца?;
  • Как чутото в срещите ни с бебетата, децата и семействата ни провокира? А тези с преждевременно родените бебета?С бебетата и децата с увреждане?;
  • Какво означава работа с трансфера и контратрансфера?;
  • Дали е възможно да разберем страданието без да сме разбрали себе си?;
  • Какви отговори всъщност търсим, четейки различни текстове?;
  • Има ли една парадигма и дали е възможен холистичният подход?;
  • Какво ни казва историята с най-големите десиденти на Фройд?

  Независимо от професионалните полета (педагогика, логопедия, акушерство, медицина, психология, социална работа и т.н.), търсенето е в основата на добрата работа, а отговорите често се крият в динамиката.

  Залага се на „работата с текстове“ – познат метод за развитие на специалисти в различни полета – чрез анализ и оличностяване знанието става част от работата, а въпросите-нишки  ще бъдат акценти, върху които да се мисли.

  Ще се говори за няколко нови книги, които могат да станат отправна точка за анализи, срещайки теорията с практиката.

  Идеите на Франсоаз Долто ще очертават стила и разбирането, а доц. дпн М. Богданова ще представи практиката за посрещане в Център за бебета и деца „Франсоаз Долто” – в търсенето на отговори за особеностите при приема на бебета, малки деца и техните семейства.

  Филмите, избрани тази година, ще дадат възможност за представяне на клиничен опит.

  Събитието ще се проведе на 18 май в СУ „Св. Климент Охридски“, Факултет по химия и фармация, зала 501.

  Програма и регистрация 

  Източник: