Нова система от упражнения и оценки за учениците по физическо

    148

    Въвежда се нова система за оценяване по физическо възпитание в училище. Използваните в момента тестове за измерване на физическите качества на учениците “Бягане на 300 м” за момичета, “Бягане на 600 м” за момчета, “Изправяне от тилен лег (коремни преси)” за момичета, тестовете за пъргавина и за двата пола няма да се включат в нея. 5 нови теста ще оценяват физическата дееспособност на учениците от 1-и до 12-и клас по учебния предмет “Физическо възпитание и спорт”, съобщават от Министерството на образованието и науката, цитирани от „24 часа”. Сегашните методики са били въведени през 1992 г. и 1995 г.

    Новата осъвременена система включва тестове, нормативи, оценъчна скала, методика за измерване и оценяване на физическите качества и електронни таблици за автоматично изчисляване на оценките по отделните тестове и на общата оценка. Разработена е от Националната спортна академия (НСА) след изследване, проведено сред 9050 ученици на възраст от 6 до 18 г. в 27 средни училища в 22 града. Извадката е направена по предложение на Центъра за оценяване в предучилищното и училищното образование и със съдействие на учители, директори и експерти в системата на училищното образование. За оценка на основните физически качества учениците ще изпълняват 5 контролни упражнения (тестове) – за бързина, взривна сила на долните и горните крайниците и торса, издръжливост и ловкост, обясняват от МОН. Тестовете са: бягане на 30 м, скок на дължина от място, хвърляне на плътна топка с две ръце над глава, бягане на 200 м и тест за ловкост. Системата за оценката на резултатите от отделните тестове е изработена в зависимост от пола и възрастта на децата. Отчитат се навършените години към датата на провеждане на тестовете в началото на учебната година (месец октомври). Възрастовият диапазон на нормативната база е от 6 до 18 години включително.

    Окончателната оценка на физическата дееспособност се изчислява само при наличие на оценки по всичките 5 теста. В системата не са включени тестове и нормативи за учениците със специални образователни потребности. Няма да се оценяват и тези ученици, които са освободени дълготрайно от часовете по физическо.

    Източник: