Инспектирането на училищата ще включва вече и анкети сред родителите и учениците

    667

    Инспектирането на училищата вече няма да става само по документи, което предполага формалност, а ще включва анкети с родители, учители и педагози. Така например, ако ръководството е разписало правилник за сигурността и пропускателния режим, деца, семейства и учители в анонимни въпросници ще отговарят как влизат в сградата. После отговорите им ще се съпоставят в записаното в документацията. По този начин в Пловдив вече приключи пилотната проверка от новосъздадения Национален инспекторат на 4 учебни заведения – Националната търговска гимназия, СУ „Любен Каравелов”, ОУ „Васил Левски” и НУ „П.Р.Славейков”.

    Новата структура е независима и цели да дава експертна оценка на състоянието на образователната система – от детската градина до гимназиите, включително и частните учебни заведения. В момента в цялата страна върви пилотно инспектиране на различен тип учебни заведения. Целта е да се апробират и усъвършенстват критериите за оценяване. След това по тях ще се проверят всички учебни заведения.

    На срещата на училищни директори от областта шефовете на вече проверените училища обясниха как е протекло оценяването и какви препоръки са дадени от инспекторите. Основните забележки са по отношение на документацията. Процедурата за самото проверяване е тя да се предостави предварително по електронен път. След като се запознае с нея, няколко дни по-късно екип от инспектори влиза в учебното заведение, за да провери как работят механизмите реално на място. Проверяващите са от 5 до десетина човека, като стремежът им е да анкетират колкото може повече ученици и родители в анонимното допитване.

    Източник: