Изключените младежи от Поколение Z

  121

  Свикнали сме да говорим и четем за настоящите младежи като за „дигиталното поколение“. Те са „онлайн по рождение“, вечно свързани с Instagram, Snapchat и Facebook. Рядко си даваме сметка, че същите тези младежи, със своите мобилни телефони, приложения, снимки и приятели в мрежата, може да нямат добър достъп, и даже да са напълно изключени, от нещо по-важно – икономическата перспектива и възможността за личен и професионален успех.

  Проучване от февруари, 2019 г ., изготвено за Junior Achievement USA, показва, че дори в САЩ – „страната на неограничените възможности“, въпреки ниската безработица, повече от 4.5 млн. младежи на възраст 16-24 г. са социално и икономически „изключени“. Като основен фактор за тази ситуация се посочва ранното напускане на училище – по данните на проучването около 43% от незавършилите гимназиално образование американци остават без дългосрочна перспектива за робата или продължаване на образованието.

  Тези данни са близки до наблюденията на младежи, които не работят, не се образоват и не се обучават (т.нар. NEETs младежи) в Европейския съюз и България. Според статистическите данни на Евростат, 18.6% от българските младежи на възраст 18-24 г. са попадали в тази категория през 2017 г. Национално проучване на UNICEF от 2015 г. за причините и факторите за изключване, показва, че около 47% от българските NEETs младежи са напуснали училище преждевременно. Проблемът е особено сериозен в малките български градове, където липсват както кариерни, така и образователни възможности за развитие. Всички налични данни и проучвания показват, че най-сериозната мярка за борба с изключването е активна работа по превенция на NEETs в последните класове в училищата.

  През последните месеци в България започнаха да се изпълняват няколко проекта по превенция. Оперативна програма “ Наука и образование“ ще задели 130 млн. лв. по проект „Подкрепа за успех“ , който се очаква да обхване 120 хил. ученика в риск от отпадане в 1500 училища до 2022 г. От пролетта на 2017 г. „Джуниър Ачийвмънт България“ и „Кока-Кола Хеленик ботълинг къмпани“ България провеждат програма „Дай старт на успеха“, насочена към ученици и младежи на възраст между 16 и 19 години в училища от цялата страна. Освен иновативните курсове по личностно развитие и кариерни умения, както и активната работа по кариерна ориентация с бизнес ментори, програмата предлага интерактивен уеб портал , на който всеки младеж може да се запише за онлайн курсове и ресурси, които да му помогнат да изготви CV или да се ориентира кариерно.

  През 2019 г. организациите на „Джуниър Ачийвмънт“ в България, Румъния, Италия и Испания дадоха начало и на проекта „NEETs предприемачи“. Той се финансира от Фонда за младежка заетост на Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство, който цели разкриването на 25 хил. нови работни места за младежи в Европейския съюз. В България, „NEETs предприемачи“ ще разработи нов обучителен подход за превенция на NEETs в професионалните гимназии и ще осигури над 100 стажа за NEETs младежи. Проектът ще даде възможност на 10 младежи от всяка държава да станат истински предприемачи, като стартират свой собствен бизнес в различни сфери, наемайки други NEETs младежи. Какво по-хубаво от това, точно младежите в риск от икономическо изключване да се превърнат в предприемачите, които да задвижат икономиката на бъдещето?

  Източник: