Покана за обучение за работа с деца със специални нужди

  160

  Карин дом има удоволствието да ви покани на предстоящо обучение на тема:

  „Програма за обучение на педагогически специалисти и помощен персонал от детски градини и училища за работа с деца със специални нужди“ – Първи модул

  Програмата е Одобрена със заповед № РД09-419 / 22.01.2017 на Министъра на образованието и науката

  Дати на провеждане на първи модул: 4-5 април 2019 г. от 9.00 до 16.30 часа, 16 присъствени часа, 1 кредит

  Място на провеждане: Карин дом, гр. Варна, местност “Свети Никола”.

  Програмата е подходяща за: учители от детски градини и училища, за специалисти работещи с деца със специални потребности, за помощен персонал, за студенти и родители на деца със специални нужди.

  Цялата програма се състои от 4 обучителни модула – 64 часа, които ще бъдат проведени до края на календарната година. Всеки модул има практическа част и съвместна работа с учителите. Участниците могат да изберат да участват в един или повече модули, според интересите и потребностите си.

  Източник: