Нов проект на МОН ще помага на слаби ученици.

  288

  Около 1500 училища с общо около 120 000 ученици и почти 10 500 учители ще бъдат включени в новия проект на Министерството на образованието и науката „Подкрепа за успех“, който се финансира с 127 759 360 лева от оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Като 47 000 ученици от тези 120 000 ученици ще участват по проекта и в дейности за кариерно ориентиране, каза на пресконференция заместник-министърът на образованието и науката Деница Сачева.

  Тя уточни, че проектът ще продължи 30 месеца. Toй ще се изпълняват дейности за преодоляване на затруднения в обучението и за пропуски при усвояването на учебното съдържание, като фокусът ще е към учениците от начален и прогимназиален етап на основното образование, според индивидуалните потребности на учениците. Почти 10 500 учители ще бъдат обучени, за да установят рано кои са учениците в риск, а 920 от тези 1500 училища по проекта са тези училища, които сега се финансират, защото имат висока концентрация на деца от уязвими групи, обясни Сачева.

  Тя добави, че останалите училища по проекта ще бъдат определени според броя на учениците с над 100 извинени и с над 10 неизвинени отсъствия, от резултатите от националните външни оценявания след четвърти и след седми клас – по български език и литература /БЕЛ/, по математика, както и от резултатите от задължителния държавен зрелостен изпит по БЕЛ след 12-и клас. По проекта ще има дейности за родители, за медиатори и социални работници, за да се подкрепят учителите в процеса на приобщаване на децата.

  Основен фокус по проекта ще са също професионалната квалификация, ранното информиране и запознаване с професии, и ранното кариерно ориентиране на учениците, основно между пети и седми клас, каза Сачева. По думите й 15 процента от стойността на проекта ще бъдат насочени към дейности и занимания по интереси на учениците, които и сега се финансират през националната програма. По проекта те ще са свързани с дигитални умения и креативност, с технологии, изкуства, природни науки, ще се акцентира също на гражданското и екологичното образование, на здравословния начин на живот и културата, особено при учениците от уязвимите групи.

  „Проектът е насочен към децата с проблеми в ученето и те могат да са от уязвими групи, със специални образователни потребности, може дори да са и талантливи деца, които имат проблеми с усвояването на учебния материал. В България сега има 24 00 деца, които живеят в т.нар родителски конфликт и те също може да имат трудности в ученето и по някаква причина да са с риск от отпадане от училище“, коментира заместник-министър Сачева. Общо училищата в България са около 2400. Изискванията на ЕК по проекта са с европейски средства да насочим усилията към тези училища, в които има ученици с обучителни трудности, заяви Деница Сачева. Тя отбеляза, че „индикаторът за отпаднали деца е един от индикаторите, по които сме наблюдавани от ЕК и трябва да постигнем значителен напредък“. През тази учебна година почти 450 деца са се завърнали у нас със своите родители от Испания, Португалия, Холандия и Германия, и учат в български училища, но имат нужда от допълнителни часове по БЕЛ и история, съобщи Сачева. И уточни, че 75 от тези ученици са от Пловдив. Учениците, които ще участват в проекта, ще имат допълнителни занимания по БЕЛ, по история, по математика и природни науки – физика, химия и биология, каза ръководителят на проекта Грета Ганчева.

  По думите й тези допълнителни обучения ще са в рамките на целодневното обучение в училищата, през ваканциите и през почивните дни, а учителите ще получават допълнително заплащане на тези часове.

  Източник: