Учители недоволстват срещу оценяването в 10 клас

  139

  Изпитите в 10-и клас, които ще трябва да държат догодина сегашните деветокласници, събират все по-голямо недоволство. Учители са започнали да сондират мнения във Фейсбук с намерение да предложат промени в поредното национално външно оценяване в края на първи гимназиален етап, което бе въведено с новия училищен закон през 2016 г. Идеята им е препитването да не е само по български и математика, а по природни и по хуманитарни науки.

  Новият училищен закон въведе задължително национално външно оценяване и в десети клас, а не само в четвърти и седми. Целта му най-общо е установяване на степента на постигане на компетентностите за съответния етап. В наредбата за оценяването пък експертите от МОН записаха, че в 10-и клас то ще включва два задължителни изпита – по български език и литература и по математика, както и два изпита по желание – по език и по информационни технологии, успешното полагане на които ще им носи съответните сертификати за владеене на език за дигитални умения. Резултатите от изпитите ще са в точки и няма да повлияят по никакъв начин на дипломата за средно образование. Те ще се вписват само в удостоверението за завършен първи гимназиален етап, в което ще влизат и средноаритметичните оценки по предметите от осми, девети и десети клас.

  „Изпитът след 10-и клас не е елиминаторен. От него не зависи продължаването в 11-и клас, той не е матура. Изпитът ще даде свидетелство след 10-и клас, което ще е необходимо, ако децата искат да кандидатстват в друго училище, тъй като ще има допълнителен план-прием“, обясни вчера пред БНТ просветният министър Красимир Вълчев.

  Учители обаче не оспорват толкова въвеждането на още изпити, колкото избора какви ще са те. „Колеги, как се отнасяте към идеята отново цялата отговорност за оценяването в 10-и клас да се фокусира в два предмета? Не трябва ли да се провери общообразователната подготовка по всички предмети?“, коментира учителката Костадинка Христова в социалните мрежи. Според нея трябва да има два теста – единият за природни науки и математика, а другият – за хуманитарни науки. „Още отсега учениците коментират, че в 10-и клас трябва да залягат само върху БЕЛ и математика, понеже „по другото няма изпит“!“, пише тя, на което получава подкрепа от доста свои колеги.

  „Само два предмета ли се изучават в училище, та само те подлежат на проверка?“, пита и Пенка Лесова. Според нея, след като ще се дава документ за завършен етап, е редно изпитът да е комплексен и да включва основните образователни предмети. „Защо трябва всички ученици да полагат изпит? Нека бъде само за приключващите образованието си. Останалите ще държат матура в 12-и клас“, смята пък Ваня Илиева. „Докато не се спре безпрепятственото минаване от клас в клас, полза от тези изпити няма да има – само мъки за деца и определени преподаватели!“, коментира и Севдалина Петкова. Колежката й Ирина Копаранова смята за излишно оценяване, което няма да има никаква стойност освен за „стъкмистиката“, а според Румяна Кралева външното оценяване изобщо не е обмислено и му липсва визия.

  Източник: