Общо 84% от родителите смятат, че децата могат едновременно да учат и да работят

  182

  Повечето от българските младежи биха имали подкрепата на родителите си, ако решат да работят. Общо 84% от родителите смятат, че децата могат едновременно да учат и да работят, а 82% биха подкрепили детето си, ако реши да го направи.

  Това показват резултатите от национално представително проучване, проведено „Гемиус България“ сред младежи и родителите им от градове с население над 10 хил. души по поръчка на аутсорсинг компанията TELUS International в България (пълното изследване в pdf формат можете да видите в прикачения файл).

  От своя страна 87.4% от младите хора биха искали да работят на гъвкаво работно време, като съчетават работата с образованието, сочат представените днес данни, а 82.9% от тях са уверени, че родителите им биха ги подкрепили.

  Родителите, които не одобряват идеята детето им да работи и учи едновременно (10% от анкетираните), посочват като основна причина за това опасението си, че то ще загуби фокус върху обучението (82.1%). Сред другите причини родителите са посочили недобрите условия за работа при почасови позиции и нископлатените длъжности.

  Според 41% от родителите заплащането е водещият фактор при избор на работа при младите. Придобиване на трудови навици е водещ фактор според 28% от родителите и за 21% от тях целта е трупане на опит.

  На въпрос „Как си представяте първата си работа?“ 62.4% от младежите, които не са работили, биха избрали сферата на услугите, а 37.6% от тях – в офис. Основната мотивация за започване на работа и за децата е заплащането (66% от анкетираните). За над 93 процента от интервюираните младежи е важно да работят това, за което учат.

  Статистиката показва още, че 41% от анкетираните младежи приемат, че първата работа обичайно е в обслужващата сфера, ниско заплатена и непрестижна, като не допринася за развитие на особени умения.

  Хотелиерство и ресторантьорство е най-популярната индустрия сред младите хора, които вече са работили или в момента работят, като 41% от тях имам реален опит в нея, показват още данните.

  Резултатите бяха представени като част от инициатива на TELUS International да запознае младите хора с възможностите за работа в аутсорсинг сектора, работа в който тя предлага. Като част от кампанията компанията предвижда и образователни сесии за младежи, насочени към подготовката им за първата работа, и процеса на подбор и важността на трудовия договор.

  За TELUS International работата може лесно да се съчетава с ученето и първото работно място има значение. Вицепрезидентите в компанията Юлиян Милев и Кристина Иванова подчертаха, че още от училище младите хора могат да практикуват знанията си. „И ако 70% от хората не разбират ползите на трудовия договор, то ние искаме да ги запознаем със сигурността, която той дава – фиксирани работни часове, право на платен отпуск, официално начало на трудовия стаж“, уверяват от компанията.

  На сайта й младежите могат да открият отговори на въпросите, които ги вълнуват, както и да кандидатстват за работа.

  Източник: