Национално проучване показва оценката на българите за политиките в сектор Образование

  111

  Две трети (66%) от пълнолетните българи смятат, че училището, освен да образова, трябва и да възпитава. Това показва национално представително проучване на социологическата агенция „Алфа Рисърч“. То трябва да даде информация за оценката на българите за политиките в сектора, обявен от правителството като приоритетен.

  Въпросът за ролята на училището във възпитанието е включен в проучването заради лансирания от образователния министър Красимир Вълчев дебат по темата. Разбирането, че училището трябва и да възпитава доминира във всички социални групи, независимо от социалния и материален статус на анкетираните.

  „Философията на педагогиката и работата на учителя е да образова, възпитава и социализира, така че това не е нова идея и роля, но очевидно обществото има нужда да отвори дебат по темата и родителите и училището да се обединят като двете страни, които искат да постигнат обща цел за децата и за обществото“, коментира Пламена Николова, Програмен координатор „Образование“ в Национална мрежа за децата.

  Най-голяма част от българите (35%) смятат, че децата се учат най-вече от личното поведение и пример. „Това обаче означава от примера на учители, но и на родители, роднини, публични личности“, уточняват от агенцията. 28% са на мнение, че не толкова училището, колкото широката социална среда – социалните отношения, ценностите, моделите на успех в обществото са онези, които възпитават и които могат да подкрепят, или напротив, да действат в разрез с усилията на училището. Според 27% дисциплината е тази, която възпитава, и когато учителите не знаят как да я постигнат, това намалява резултата от техните усилия. 8% отдават водеща роля на книгите, филмите, изкуството.

  Най-високо оценявата политика в образованието пък се оказва дигитализацията му. Тя се оценява положително от почти половината анкетирани. „Необходимостта от цялостна промяна на учебния процес, за да развива той пълноценно способностите на децата и да отговаря на съвременните комуникационни реалности, се оценява особено високо от родителите – както от онези, които могат да предоставят на децата си дигитални устройства вкъщи, така и от онези, които нямат такива възможности и за тях образователната дигитализация се явява шанс за намаляване на социалните и културни неравенства“, коментират от социологическата агенция.

  На второ място по одобрение е включването в общообразователните училища на деца с леки увреждания или със специални образователни потребности. Близо една трета от българите намират за успешна политиката на правителството за връщане в клас на отпаднали ученици.  „Около една трета от родителите смятат, че са налице позитивни ефекти от усилията за интегриране на деца с по-леки увреждания в общообразователните училища, както и от връщането обратно в клас на преждевременно отпадащи деца. И двата процеса са сложни, често вървят на приливи и отливи, така че цялостна рекапитулация ще е възможна едва след време. Фактът обаче, че хората припознават като важни тези усилия и са склонни да подкрепят институциите в тяхното прилагане е първи позитивен знак за промяна“, коментират от „Алфа Рисърч“.

  Източник