Национална мрежа за децата призовава цялото общество да се обедини около създаването на детска болница

  105

  Национална мрежа за децата изпрати отворена позиция до Министерски съвет, парламентарно представените политически партии, медиите и до гражданите на България  относно обявеното намерение на Правителството да преструктурира болница Лозенец в Детски здравен парк.

  Мрежа за децата е активен участник в създадения по инициатива на Българската педиатрична асоциация и Асоциация „Родители“ инициативен комитет за изграждане на високотехнологична многопрофилна университетска детска болница – Детски здравен парк. През последните две години Инициативният комитет използва всички средства за застъпничество на гражданското общество за приоритизиране на решаването на този въпрос от всички институции в държавата. Изпратени са многобройни писма до Министерство на здравеопазването и Министерски съвет. Неколкократно беше сезирана Комисията по здравеопазване. Информирани са всички парламентарни групи, Президентството, Националния омбудсман.

  Обявеното намерение на правителството за преструктуриране на болница Лозенец в Детски здравен парк ни обнадеждава, че след 40 годишно отлагане, българските деца и техните семейства ще получат в обозрими срокове достъп не само до висококачествени медицински услуги, а и до пълноценна, интегрирана грижа и подкрепа.
  Тежкото заболяване на едно дете винаги е болест на цялото семейство. Психичното и социално благополучие на семейството е също толкова важно за оздравяването на детето, както и използването на най-съвременни здравни технологии. Детският здравен парк трябва да осигурява на място и подкрепа от психолози, социални работници, подкрепа за пълноценното образование и правото на децата на игра, независимо от заболяването им.

  В такъв момент сме длъжни да помогнем на всяко семейство да се чувства сигурно, че държавата и цялото общество застават зад него в битката за живот. Длъжни сме не просто да лекуваме болестта, но и да укрепваме духа, защото това многократно увеличава шансовете ни за успех. Важно е като родител да бъдеш до детето си във всеки момент, когато то се нуждае от теб, но и да можеш да поспиш няколко откраднати минути, да се изкъпеш, да поплачеш, да се помолиш, да споделиш болката и да има кой да те чуе.

  Може ли болница Лозенец да осигури всичко това веднага? Вероятно не. Въпреки това ние вярваме, че ако това е визията, с която тръгва този проект, при добро планиране, мотивиран екип, пълноценна политическа и гражданска подкрепа, мечтата може да стане реалност. Сигурно по пътя ще бъдат направени и грешки, но това не е важно. Важното е да имаме сили да правим постоянно следващата крачка. Национална мрежа за децата е убедена, че Детският здравен парк е голямата национална кауза, от която се нуждаем всички. Имаме нужда да повярваме, че сме способни да обичаме децата си истински и да работим всички заедно за най-доброто, на което сме способни днес и сега.

  Призоваваме правителството към изпълнението на три спешни задачи, които касаят този проект:

  1. Да представи на широко обществено обсъждане плана си за преструктуриране на болница Лозенец и да даде възможност на професионалните общности (лекари, специалисти по здравни грижи, фармацевти, психолози, социални работници, архитекти, учители, рехабилитатори, финансисти) и гражданите да дадат своя принос към успешното структуриране и осъществяване на този най-значим проект в тази област за страната. Ако няма такъв план, то се налага той да бъде изработен в спешен порядък.

  2. Да създаде ясни правила за управление и механизми за прозрачност и граждански контрол, както и да представи екип за управление на проекта, така че Детски здравен парк да стане реалност, а не само намерение или некачествено изпълнена визия за децата и българското семейство.

  3. Да отдаде дължимото на засегнатите медицински общности (настоящия екип на болница Лозенец, екипите на болниците, в които са базирани засегнатите педиатрични звена), като представи по уважителен и честен начин възможностите, така че хората да могат да направят информиран избор по отношение на професионалното си бъдеще, а мениджърите на болниците да управляват по най-добрия възможен начин прехода.

  Обръщаме се към политическите сили с молба да работят последователно, добронамерено и отговорно за приоритизирането на този проект.

  Обръщаме се към гражданите – да следим с внимание и да допринасяме с готовност осъществяването на проекта за Детски здравен парк.

  Обръщаме се към медиите с молба за постоянно отразяване и пълноценно информиране на обществото. Разчитаме на тях при водене на дебата за намиране на конкретните решения, да държат вниманието на обществото фокусирано върху висшия интерес на децата. Вярваме в способността им да създават пространство за разговори, които вдъхновяват, да търсят общото между различните гледни точки и да формират разширяващо се поле на съгласие.

  Знаем, че болестите при децата ще продължават да бъдат най-страшното изпитание, пред което се изправят семействата. Нека не чакаме техния зов за помощ. Нека приготвим помощта, сега.

  Източник