И пак: Най-високи заплати за студентите, завършили IT. След тях са…

  134

  Среднитият осигурителен доход на завършилите студенти през 2018 г. е нараснал на 1151 лв. от 867 лв. за 2014 г. Това сочат данните от новата издание на Рейтинговата система на висшите училища в България за 2018 г, представени от Георги Стойчев, представител на консорциума изпълнител по проект „Поддържане и усъвършенстване на разработената рейтингова система на висшите училища“.

  Най-добре заплатени са „информационни технологии и компютърни науки“, където получават средно 1691,43 лв.

  На второ място спрямо средния доход се нарежда „математика“ с 1588,63. Топ три се допълва от „проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми“ със средна заплата 1561,16 лв.

  Любопитното е, че последното направление е на предпоследно място спрямо успеха от дипломата, с който биват приети студенти, допълва „Монитор“.

  По отношение на най-добро приложение на специалността и по-ниска безработица на първо място се нарежда „Военно дело“, където тя е 0%. Във „Фармация“, „Медицина“ и „Стоматология“, „Металургия“, както и „Музикално и танцово изкуство“ реакцията на пазара на труда е над 99%.

  Стойчев обясни, че 40 професионални направления на първо място във висшите учебни заведения се намират в София, докато 12 професионални направления са във висши училища, извън София.

  СУ „Св. Клиент Охридски“ има най-голям брой от тях, като те са 17. По този показател на второто място е Техническият университет в София с 6. На третото място с по четири направления се нареждат Медицински университет София и Американския в Благоевград.

  Стойчев разясни още, че  пет класации се оглавяват от частни висши училища, а 47 от държавни. Той уточни, че 13% от студентите в България учат в частни университети.

  Стойчев обясни също, че се наблюдава и увеличение от 4 на 6 % на чуждестранните студенти. То е най-голямо по отношение на медицината, където 52% от обучаващите се не са български граждани.

  Общата тенденция за последните пет години е броят на студентите да намалява.

  През 2013-а са били над 60 000, докато за 2018-а 41 937. В 13 професионални направления, сред които икономика и администрация и управление, то е над 30%.Въпреки това се отбеляза нарастване на броя студенти в някои специалности като за медицината той в над 80%. През 2013 студентите са били 6 004, докато за 2018 – а 10 885. Най-масовите направления преди медицината са икономика с 41 937 студенти, администрация и управление с 18 186 и педагогика – 13 430.

  Източник: