МОН назначава още ресурсни учители

    543

    300 допълнителни работни места в детските градини и училищата за ресурсни учители, психолози и логопеди, които да работят с децата със специални образователни потребности (СОП), ще бъдат разкрити следващата година. Това заяви зам.-министърът на образованието и науката Деница Сачева на конференция за приобщаващото образование.

    Осигуряването на необходимия брой специалисти е сред основните предизвикателства според Сачева. Тя посочи, че през миналата година 3700 специалисти са се грижили за 22 000 деца и ученици със СОП в общообразователните институции.

    По думите на Сачева приобщаващото образование е сред приоритетите на просветното министерство. То е свързано с теми като мобилност, дигитализация и културни различния. Зам.-министърът даде за пример, че с механизма за връщането на отпаднали от системата или такива, които никога не са посещавали детска градина и училище, близо 22 000 деца и ученици са обхванати в образователни институции. „Една от основните причини за отпадане е мобилността – както вътрешна, така и към държави от ЕС“, коментира Сачева. Тя обясни, че приобщаващото образование в бъдеще ще трябва да се справя и с нови предизвикателства, като дигиталните разделения в обществото. От МОН пък щели да инвестират повече средства в технологии за комуникации и работа с деца със специални образователни потребности. В момента се обсъжда проект на механизъм за връзка между образователните и социалните услуги в страната, обясни още зам.-министърът.

    Източник