Учител-будител в дигиталната ера: Кампания 2018

  163

  В Деня на будителите за осма поредна година Националният център за безопасен интернет обявява началото на кампанията „Учител-будител в дигиталната ера“ за 2018 г. Канят се всички учители на ученици от 1 до 12 клас да се възползват от подготвените за целта планове за уроци за развиване на дигитално-медийната грамотност на учениците.

  Тази година кампанията „Учител-будител в дигиталната ера“ цели да даде идея на българския учител как може да преподава умения за 21. век по време на редовните си часове, без да променя нито буква в годишното си разпределение. Чрез примерни планове за уроци учителите ще изпробват как могат да развиват у учениците си критично мислене, умения за търсене, оценка и систематизиране на информация в интернет, комуникация и работа в екип, като едновременно с това преподават материала от предметните си области. Подобни урочни планове могат да бъдат разработени и приложени по всеки един предмет, изискващ научаване на нова информация, като по-долу са дадени примери съответно за „Човекът и природата“ и „Човекът и обществото“ за 3 клас, а за 5-12 клас е разработен модел за часовете по литература. През първата половина на 2019 г. Центърът за безопасен интернет ще издаде цялостен наръчник с моделни занятия за ранно развиване на дигитално-медийна грамотност, като ще се вземат предвид и обратните връзки, самостоятелно разработените планове за уроци и предложения от участвалите в настоящата кампания учители.

  За да се включите в тазгодишната кампания, е необходимо да проведете поне едно занятие с ваши ученици, да  изпратите попълнен формуляр за обратна връзка и до три снимки от проведения час след взето от родителите писмено съгласие за снимане на децата. Срокът да ги изпратите е до 15 декември 2018 г. Пишете  на имейл safenet@online.bg.

  Учителите имат възможност да използват модела на предлаганите занятия (те са достъпни в секцията „Материали“), за да разработят свои планове за урок по този модел, като могат да ги изпратят на организаторите на конкурса.  Те ще бъдат качени на сайта на Центъра за безопасен интернет, откъдето ще могат да ги свалят и ползват и други учители в страната. На всички изпратили обратни връзки ще бъде изпратен пакет материали от Центъра за безопасен интернет.

  Критичното мислене е една от ключовите компетентности, които се изтъкват, когато стане дума за дигитална и/или медийна грамотност. Това е напълно резонно, имайки предвид ролята на информацията в дигиталната епоха и съответно важността на критичния анализ и оценката на информацията. За съжаление данните от националното представителното изследване „Децата на България онлайн“ от края на 2016 г. не показват високо ниво на критично мислене у българските деца. Въпреки че те са заливани от постоянен информационен поток, около половината от тях не могат да преценят дали това, което четат в интернет, е истина, или не.

  Българската образователна система не успява засега да се адаптира към тази постоянно променяща се медийна среда на децата. По-малко от една трета от българските деца редовно получават училищни задания, изискващи оценка и синтез на информация в интернет, а около една четвърт никога не са получавали подобна възможност. Огромното количество информация от учебниците по различните предмети допълнително утежнява информационната тежест за тях, без да им помага да развият уменията за 21-ви век, които ще са им необходими след завършване на училище.

  Учителят може да избере дали да използва разработените моделни занятия, или да използва същия модел, за да разработи свой план за подобно занятие по друг предмет и учебно съдържание.

  Материали:
  План за урок за 1-4 клас
  План за урок за 5-12 клас
  Допълнителна информация
  Формуляр за обратна връзка

  Източник