КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ ПРЕДЛАГА МОРАТОРИУМ ЗА НОВИ ВИСШИ УЧИЛИЩА

393

Министърът на образованието Красимир Вълчев предлага мораториум върху разкриването на нови висши училища.

„Едно предложение на съвета на ректорите, което ние обсъдихме и те приеха още миналата година, предвиждаме да го внесем заедно със Закона за изменени и допълнение на Закона за висшето образование“, поясни Вълчев.

„Ние смятаме заедно с тях, че мрежата е достигнала предела си на териториално и профилно разрастване и от по-нататъшното разрастване няма да спечели нито достъпа до висше образование, нито репутацията му“, изтъкна министърът, цитиран от БНР.

400 милиона лева повече ще има в системата на образованието през следващата година. 40 милиона от тях са предвидени за висшето образование. Увеличението ще бъде разпределено след комплексна оценка за качеството и няма да е на брой студенти, а ще зависи оценката за учебната, научната дейност и реализацията, каза Красимир Вълчев.

„Всички университети, по всяко едно професионално направление по реда на постановление 328 се изчислява коефициент, в зависимост, който коефициент се намалява или се увеличава финансирането на един учащ. Ние искаме повече студенти да се обучават в професионални направления, където имаме най-голям очакван недостиг на пазара на труда, това са инженерните, педагогическите, в професионално направление „Икономика“. Намаляваме финансирането за тези, които са с ниска оценка, от друга страна увеличаваме за тези, които са с висока оценка. Ние ще увеличим финансирането, но това става паралелно с намалението на приема“, обясни просветният министър.

330 милиона лева са предвидени за увеличение на учителските заплати догодина, 29 милиона за непедагогическия персонал, ще се увеличат и средствата за закуски.