ОТВАРЯ ЦЕНТЪР ЗА ТОЧНИ НАУКИ

497

Отвори в старозагорското село Оряховица , Регионален център за извънкласно образование по математика, физика и информатика към фондация „Миню Балкански“, съобщиха от фондацията.

Центърът е разположен в кампуса на фондацията и ще работи през цялата учебната 2018/19 година. Занятията ще се провеждат в събота и неделя, а също и през ваканциите. Целта е да бъде създадено средище, където младежите от областите Стара Загора, Сливен, Ямбол, Бургас, Хасково, Пловдив да получат възможността да придобиват и развиват знанията и опит в областта на науките. Програмата ще засегне основните извънкласни теми, срещани на национални и международни състезания за ученици.

Участниците ще плащат само разходите по храненето и преспиването, които ще са 100 лв. за всяко двудневно пребиваване. Талантливи деца, които са в затруднен социален статус, по предложение на общината или училището, ще получат стипендии, за да могат и те да получат достъп до елитно извънкласно образование.

Първите занятия ще започнат още утре с математика за ученици във 2-4 клас, 5-7 клас, 8-9 клас и 10-12 клас. Лекторският екип на обученията по математика е проф. Сава Гроздев, доц. Веселин Ненков- доктор по педагогика и утвърден специалист по методика на математиката; Ирина Шаркова- учител в Първа частна математическа гимназия, гр. София и член на национални комисии към МОН; Любомир Любенов- учител от гр. Стара Загора, създател на математическа школа за деца участвали и спечелили медали и награди в България и чужбина; Катя Чалъкова- учител в ПМГ, гр. Димитровград, член на национални комисии към МОН; д-р Диана Стефанова, гр. Асеновград, член на национални комисии към МОН; Станислава Колева, учител по математика, директор на училище и член на национални комисии към МОН.

По физика лекторският екип ще бъде ръководен от Теодосий Теодосиев и лауреати на фондацията от конкурсите по физика и математика. По информатика: доц. Ангел Ангелов от Факултет по математика и информатика на СУ „Св. Климент охридски“; доц. Бойко Банчев, Институт по математика и информатика на БАН; Павлин Пеев- учител по информатика в ПМГ „Гео Милев“, гр. Стара Загора.

Основен приоритет на фондация „Миню Балкански“ е да открива, насърчава и подкрепя талантливи млади българи да се занимават с наука и технологии. Всяка година фондацията провежда състезания по математика и физика, конкурс „Млади изобретатели“и летни школи за ученици в различни възрастови групи, в областта на гражданското образование, изкуството, езици, математиката, природните науки, информатиката, роботиката и модерни технологии за криптиране и програмиране.

Източник