СЕРТИФИЦИРАХА ОБУЧИТЕЛИ НА УЧИЛИЩНИТЕ ЕКИПИ ЗА ПОДКРЕПА

1662

170 обучители на екипи за подкрепа на личностно развитие от цялата страна бяха сертифицирани на специална церемония. Удостоверенията бяха връчени от Деница Сачева, заместник-министър на образованието и науката. В изказването си към участниците тя посочи значимостта на приобщаващото образование в системата на предучилищното и училищното образование и значението на подготовката на педагогическите специалисти.

Национална асоциация на ресурсните учители (НАРУ) проведе три модулно обучение в рамките на 6 месеца на специалисти от регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование за обучители на екипите за подкрепа на личностното развитие в детските градини и училища. От следващата учебна година регионалните центрове ще стартират мащабна обучителна и методическа подкрепа на детските градини и училища във връзка с изграждането на приобщаваща образователна среда и намаляване на бариерите пред участието на децата и учениците.

В церемонията бяха демонстрирани различни аспекти от осъществяването на допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца и ученици със специални образователни потребности, в риск, с изявени дарби и хронични заболявания.