ВНАСЯТ В ПЕТЪК КОРИГИРАНИЯ ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

  368

  Законът за личната помощ ще бъде отворен за всички хора с увреждания, независимо дали в ТЕЛК решението им е записано правото на чужда помощ, а часовете за използване на асистент ще бъдат неограничен брой. Така ще изглежда коригираният вариант на законопроекта на омбудсмана Мая Манолова, който ще бъде внесен в деловодството на парламента този петък, но без избран депутат за вносител и с финансова обосновка само за 77 000 лица с право на чужда помощ.

  Новият вариант на законопроекта беше изработен по време на поредната публична дискусия в институцията на омбудсмана, в която се включиха депутат от ДПС, експерт от социалното министерство и един представител на националните организации на хората с увреждания. Майките на деца с увреждания очакват част от депутатите да припознаят законопроекта и да го внесат за разглеждане, както и че законът ще влезе в сила от началото на следващата година.

  Последният вариант на закона за личната помощ предвижда кандидати за потребители на асистентската услуга да бъдат всички хора с увреждания, независимо дали в ТЕЛК-овото им решение е записано правото на чужда помощ. Техните потребности ще бъдат оценявани от комисия към Агенцията за социално подпомагане и от това ще зависи броят на часовете асистентска услуга. Това означава, че броят на ползвателите със сигурност ще надвиши 77 000 лица с увреждания, които в момента получават добавка за чужда помощ и с които са направени разчетите на законопроекта.

  Омбудсманът Мая Манолова не вижда разминаване в това: „77 000 души имат решение на ТЕЛК, че имат нужда от чужда помощ. Това е обективната ситуацията. Очакването е комисиите, които ще определят конкретните потребности, да стигнат до подобни разчети“. Според разчетите на Манолова около 14 000 души от хората с право на чужда помощ имат нужда от услугата по осем часа на ден, други 18 000 – по четири часа на ден, а останалите 45 000 лица – едва по два часа дневно.

  Според директора на Агенцията за хората с увреждания Минчо Коралски обаче чуждата помощ се дава на хората, които не могат да се обслужват сами в ежедневието си: „Никакви два, четири или шест часа. Осем часа най-малко за хора, които не могат да се самообслужват“.

  След първоначалното предложение месечният брой на часовете да бъде до 330, занижен до 220, днес Мая Манолова се съгласи да отпадне таванът на часовете.

  От сдружението Български център за нестопанско право разкритикуваха оставянето на контрола върху асистентите в ръцете на потребителя. Мариета Димитрова: „Въпросът е, че не можем да очакваме този контрол да бъде ефективен и адекватен, а при положение, че е включен публичен ресурс, трябва да има гаранции, че тази услуга ще бъде ефективна и ще постигне своите цели“.

  Най-важният въпрос, който не получи отговор днес, е кой от депутатите ще внесе законопроекта за обсъждане и приемане. Мая Манолова отговори така: „Това не е моя работа. Дебатът е публичен, благодарение на медиите – всички искания на протестиращите майки, мнението на институциите, какво съдържа закона, корекциите по него, са публично известни. Искането на майките текстът да бъде внесен е с цел депутатите да бъдат улеснени, при това усилията, които полагаме с моя екип, са наистина да подобрим текстовете“.

  Според заключителните разпоредби в законопроекта новият закон трябва да влезе в сила до три месеца след обнародването му.

  Източник