ПРЕДСТОЯЩО СЪБИТИЕ ЗА СЕРТИФИЦИРАНЕ НА ОБУЧИТЕЛИ ПО ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА

    685

    На 28 юни (четв) от 11:00 часа в парк-хотел „Москва“ гр.София  ще се състои първата церемония по сертифициране на 145 обучители за училищните екипи по приобщаващо образование от цялата страна работещи в регионални центрове за приобщаващо образование.Сертификатите ще бъдат връчени от  г-жа Деница Сачева, заместник-министър на образованието и науката. Официалното откриване на церемонията  ще направи д-р Калоян Дамянов – директор на Регионалният център за подкрепа на процеса на приобщаващо образовине – София град. Ще присъстват представители на Министерството на образованието и науката, Регионални центрове за приобщаващо образование,  както и ресурсни учители, педагози, психолози и логопеди от цялата страна. Те ще получат своите сертификати за обучители след успешно преминалия курс на обучение. Предвидена е тематична част с презентации и дискусии. Приобщаващото образование е нова политика за българската образователна система която цели да осигури достъп и подкрепа за личностно развитие за деца и ученици със специални образователни потребности, в риск, изявени дарби и хронични заболявания. Целостното обучение на първите обучители по приобщаващо образование беше организирано от Националната асоциация на ресурсните учители. В България вече над 20000 деца и ученици получават допълнителна подкрепа за личностно развитие в детски градини и училища.

    За допълнителна информация:

    Тел. 0878  863 526