В УЧИЛИЩАТА С НАД 400 УЧЕНИЦИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПО ЕДИН ПСИХОЛОГ

733
От следващата учебна година, всяко училище с над 400 ученици задължително трябва да има минимум по една щатна бройка за психолог или педагогически съветник. Ако учениците са над 900 задължението е да бъдат назначени двама. Разпоредбата влиза в сила след подписания вчера Колективен трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование (КТД). Според чл. 19 от КТД-то в детските градини с над 250 деца също трябва да се разкрие такъв щат.
Справка в сайта на Регионалното управление на образованието в Пазарджик показва, че от общо 117 училища в областта само 34 са си позволили „лукса“ да отделят от бюджетите си средства за такива специалисти. В Пазарджишко две-три училища имат и психолог и педагогически съветник. В такива като ЕГ „Бертолт Брехт“ и СУ „Димитър Гачев“, които са с над 900 ученици обаче работи само по един специалист. В други, по-малки училища, длъжностите се съвместяват от учители или ползват специалисти на граждански договори.След лавинообразно нарастващата агресия сред подрастващите, все по-ниската граница на употреба на масовите психоактивни вещества като марихуаната –предлагащи се и край оградите на някои „елитни училища“, което е обществената тайна, семейните рискове от поколение растящо като „евросираци“ с по един или без родители, които са зад граница, и не на последно място новата Наредба за приобщаващото образование, подплатена солидно с излишна бумащина, присъствието на психолог, педагогически съветник или социален педагог е повече от наложително. Това е мнението на по-голямата част от учителското съсловие.

Намерението на МОН от миналата година да се увеличат тези специалисти в училищата вече ще е факт и е обвързано с новия КТД, още повече, че той е задължителен за всички институции в системата на предучилищното и училищното образование. Проблемни ще останат училищата с по-малко от 400 ученици, защото откриването на такъв щат е сериозно перо за тънкия им бюджет, обвързан с числеността на възпитаниците им.

Източник