АНГЕЛА НИКОЛОВСКА: УЧАСТИЕТО МИ ПРОЕКТА OPEN И ОБМЯНАТА НА ОПИТ С ЕКСПЕРТИТЕ НА НАРУ СА НЕВЕРОЯТНА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА МЕН

511

Продължават обучителните сесии по проект „Online Platform for Exchange of Special Needs Youth Work Methods – OPEN“, финансиран по програма Еразъм+ в сградата на (РЦПППО), по който НАРУ е водеща организация. През третият ден от обучението, участниците посетиха 140 СУ „Иван Богоров“. Te се запознаха с начина по който деца със специални образователни потребности учат в българската образователна система. Представени бяха трите основни форми на обучение – в масова паралелка, комбинирана форма на обучение и индивидуална форма. Учениците бяха интегрирани успешно в гимназиалната степен на обучение. Участниците посетиха ресурсния кабинет, срещнаха се със специалния педагог, логопеда и психолога. Децата изненадаха своите чуждестранни гости със специално подготвена празнична програма – народни песни и танци.

Днес работата продължава с презентациите на Анна Янина, в които ще бъдат дискутирани дефинициите на основните нарушения, които са тема в проекта: аутистичен спектър, зрителни и слухови нарушения, дислексия, физически нарушения. Участниците ще имат възможност да работят в малки групи и да обсъдят предизвикателствата пред младежите със специални потребности, възможните решения, както и добрите практики. През деня ще бъдат представени много иновативни и интерактивни подходи за работа с младежи с нарушения, като през цялото време участието на всички в залата е от съществено значение.

Разговаряхме с един от най-младите участници в проекта – Ангела Николовска, доброволец по проекта от Македония.

 • Каква е Вашата роля в проекта OPEN?
 • В проекта съм доброволец.
 • Какво е Вашето образование?
 • Студентка съм трета година във Факултета по Дефектология в Скопие. Изучаваме всички нарушения, а през четвъртата година ще имаме възможност да специализираме тясно избрана от нас област.
 • Каква те привлече да участваш в проекта?
 • Възможността да участвам в различни обучения, където мога много да науча. Това е от изключително значение за мен, защото се срещам и общувам пряко с експерти от различни страни, сега от НАРУ, и мога да задълбоча знанията си. Обмяната на опит ми дава възможност да видя нещата от първо лице, което ще ми позволи по-лесно да избера специализация в областта на дефектологията през следващата академична година.п
 • Какво прави този проект уникален и с какво се отличава от останалите в областта?
 • Оубичителните семинари, които се водят от специалисти от различни европейски страни. Представят ни най-новите тенденции в работата с младежи с нарушения и имаме възможността пряко да наблюдаваме същинския процес на приобщаващо образоване. Благодаря на НАРУ за предоставената възможност!
 • За пръв път ли сте в София?
 • Всъщност да! Тук е наистина много хубаво и чувствам хората близки!
 • А какво мислите за българските специалисти?
 • Добре обучени и иновативни.
 • Какво ще правите след приключване на проекта?
 • Ще продължавам да уча и да търся други подобни възможности за участие и обмяна на опит.
 • Какво ще пожелаете на нашите читатели?
 • Да бъдат здрави и да участват активно при решаване на проблемите на младежите с нарушения.

Материалът подготви: Албена Игнатова