СТАМЕНА ХРИСТОВА: ДА СИ УЧИТЕЛ ОЗНАЧАВА ДА ПРИТЕЖАВАШ НАГЛАСА ЗА РАЗВИТИЕ

2088

На 24 май, УчилищеБГ взе интервю с един от най-вдъхновяващите млади учители и в същото време директор на частна детска градина „Мечтатели“ гр.Варна, Стамена Христова.

  1. Какво е да си млад учител в България?

За мен учителят не се определя от възрастта, защото неговата ролята далеч надхвърля необходимите за това професионална подготовка и опит. Преди 7 години приех предизвикателството на учителската професия с убедеността, че мога да разширя пространството на своите собствени възможности, като генерирам истински избор. Смятам, че да си учител е двустранен процес – от една страна, усвоявайки и практикувайки професията, постигаш лично самоусъвършенстване, а от друга, използвайки я, разкриваш цялостния потенциал, развиваш детските компетенции и умения, разрешаваш конкретна проблематика, мултиплицираш мотивация, стимулираш креативност, предизвикваш и активност и проява на отношение. Да си учител означава да притежаваш нагласа за развитие, да си устойчив пред промените и предизвикателствата, да преследваш цели, да умееш да се учиш от критики, да вярваш в убеждението, че усилията и последователността са в основата на успеха, да носиш отговорност и осъзнавайки напълно смисъла на действията си – да даваш най-доброто от себе си.

  1. Вие сте носител на няколко награди в сферата на училищното образование, как ги достигнахте и коя от тях има най-силно значение за Вас?

Да, носител съм на награди от национални и международни участия и конкурси, включително Отличие „Неофит Рилски” за принос в българското образование; Отличие „Млад учител” на община Варна;  Награда “Новатор в образованието” за 2017 г.; две специални награди „Учител на годината” за 2016 г. и 2017 г., почетно звание „Учител на годината” за 2018 г. и др. Тези награди са с конкурсен характер и са резултат от системна професионална и научна дейност в областта на предучилищното образование. Най-силно значение за мен винаги има последната награда, защото измервам смисъла им с чувството за пълноценност и удовлетворение което изпитвам.

  1. Занимавате се с обучение по английски език за деца, кои са най-сериозните предизвикателства, които срещате?

Учителят по чужд език в детската градина трябва да „спечели” на своя страна децата, разгръщайки напълно своята личност, педагогическо майсторство, творчески заряд и иновативност, от които зависи ефективността на езиковото обучение.  Приемайки предизвикателството на ранното чуждоезиково обучение се сблъсках с личната отговорност да застана пред своите малки обучаеми не като изпълнител на нечия програма, а ясно осъзнавайки своята креативна роля и значимост в обучението. Предизвикателство е формулирането на целите и задачите на езиковото обучение, тяхното „превеждане” на достъпен за децата език и мотивация според техните интереси, потребности и възможности, както и съобразно конкретните условия. Още първият път, когато се изправих пред своите най-големи критици – децата, се сблъсках с необходимостта от ефективни методи и материали, базирани изцяло на игровия принцип, при които се проявява „отношение” и предизвикват активност. Това ме провокира да започна изработването на авторски образователни материали за езиково обучение, а  в последствие се превърна в цел на „Образовай и вдъхновявай”.

  1. Разкажете ни повече за инициативата „Educate and Inspire”?

Инициативата „Educate and Inspire” постави своето начало като резултат от непрестанното търсене на креативни и успешни педагогически решения в моята работа, които са извън стереотипността, схематизма и шаблона.  През 2016 г., учредих Сдружение „Образовай и вдъхновявай”, чийто екип обедини своите усилия в предоставяне и популяризиране на иновативни педагогически практики, насочени към цялостното детско развитие и пълноценно социално включване в образователния процес. Ние се стремим  да подпомагаме педагогическите специалисти, като изработваме и предоставяме апробирани образователни материали, които отговарят на  нуждата за осигуряване на среда за учене чрез игра и всестранно разгръщане на детския потенциал.  Реализирахме успешния проект “Learning English is Fun!” за обучение по английски език на деца и ученици от 3 до 9 годишна възраст, който е и носител на „Европейски езиков знак” за качество в езиковото преподаване. В момента стартираме проекта „Български език в игри”, който  е насочен към цялостното детско развитие и пълноценно социално включване чрез използване на игри и игрови упражнения в обучението по български език на деца от 3 до 7 годишна възраст. И двата проекта представляват сериозна заявка към съвременното развитие на образованието, като успешно преодоляват стереотипните репродуктивни методики на работа. Техният замисъл е да се създадат всички шансове за децата да могат свободно да разгърнат своя потенциал, без да им бъде отнемано детството, като ясно признават развлечението, забавата и естествено на играта, като неизменни компоненти и смислообразуващи прояви за децата.

  1. Как прилагате сугестопедията в своята практика?

Сугестопедията ме научи, че всеки един човек може да надмине своите въображаеми ограничения. В своята работа се стремя истински да подкрепям и съпреживявам процеса на детското развитие, защото тогава се създава нова култура, която се характеризира с атмосфера на доверие и любов, сътрудничество, ефективна комуникация, конструктивното разрешаване на конфликти, креативност, целенасоченост, оптимизъм, самопознание и свобода, и по-пълно разкриване на потенциала.

  1. Защо избрахте да останете да живеете и работите в България?

Животът разкрива различни възможности, но аз останах в България, защото тук се чувствам истински полезна, като съм най-близо и най-дълго до нашите деца в условията на един твърде бързо променящ се свят. Вярвам, че при изграждането на нагласа за развитие у децата, е важно и значимите за тях възрастни да притежават или поне да припознават тази нагласа като своя. Важно е да са тук и до тях.

 

  1. Какво ще пожелаете на своите колеги в цяла България за 24 май?

На всички бивши и настоящи учители, пожелавам да носят винаги светлината на този празник в душите си! От сърце желая сила, удовлетворение и успехи!