ХЕДЪР АНГИЛЕЙ: РАБОТАТА С НАРУ В БЪЛГАРИЯ ПОМАГА НА МНОГО ДЕЦА И БИХ СЕ ВЪРНАЛА

928

Хедър Ангилей е британски специалист по нарушение на развитието на координацията в детска възраст, която пристигна по покана на Националната асоциация на ресурсните учители (НАРУ) за съвместна дарителска кампания на помощни средства. По време на своя престой тя проведе безплатни консултации със семействата на децата със специални нужди и обучение на специалисти и родители.Хедър Ангилей е специалист по детско развитие с основна квалификация по оздравителна гимнастика. Кариерата й започва в Ийст Енд и продължава в тази част на Лондон, докато през 1992 г. работата на съпруга й в Министерството на здравеопазването не я отвежда в Йоркшир.Има опит в спешната и общата педиатрия, в последствие е специализирала в областта на нарушенията в развитието на координацията. През 2014 г. тя се оттегля от държавната работа и се съсредоточава върху споделянето на своите умения в чужбина. Първото й пътуване като обучител е през 1999 година в Китай. През последната година е била в Северна Корея, Южна Африка, Мозамбик, Украйна, България, Румъния, Шри Ланка и Индия.

Хедър сподели пред нас част от своя опит и възможностите, с които можем да подобрим обучението и социалното функциониране на децата с нарушение на детското развитие. Тя проведе еднодневен тренинг с терапевти и родители в Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование-София град (РЦПППО).

Г-жо Ангилей, бихте ли ни разказали за личния си опит като специалист?

Работата ми е съсредоточена предимно върху обучение на специалисти и родители в различните форми на грижа, въздействие и терапия на деца, които имат разстройство в развитието на координацията. Работя и предлагам опит единствено на практики, основани на доказателства. Необходимо е да имаме данни, че даден подход работи, за да го прилагаме с деца и да обучаваме персонал.

Какви са най-важните цели на Вашата работа?

Най-важната цел е подобряване качеството на живот във всички сфери на децата, които изпитват затруднения в развитието на координацията. Това нарушение има развитиен ход и въздейства върху всички сфери на функциониране на индивида. Ето защо, няма как да се фиксираме в една област или в едно затруднение, а трябва да прилагаме цялостен, интегриран подход. Развивайки една дейност, подпомагаме всички останали.

Как избрахте да дойдете в България?

Бях поканена от неправителствената организация ФизиоНет, във връзка с осъществяване на дарение на помощни средства, дейност, която осъществяваме, съвместно с НАРУ.

Какво споделят семействата на децата с нарушение в развитието, които вие срещнахте по време на дарителската кампания, осъществена от ФизиоНет, Фронтлайн и НАРУ?

Всички те са много сърдечни и отворени за нови знания, за търсене на решения. Справят се много добре, дори в трудни условия, не се отказват.

Какво е мнението Ви за българските специалисти, с които се срещнахте?

Мотивирани да научат и да участват в обучението, което представям. Много мотивирани наистина. Бях приятно изненадана, че в тренинга се включиха родители на деца, някои от които са придобили квалификация и професионални умения.

Какво включва Вашата обучителна програма?

Описание на основните симптоми на Нарушение в развитието на координацията спрямо официалните диагностични наръчници и как тези симптоми повлияват цялостното функциониране. По-нататък се спирам на различни подходи за преодоляване на моторните и двигателните проблеми, демонстрирам техните проявления в клас, у дома, при взаимодействие с връстниците. Предлагам и различни подходи за работа в клас и вкъщи.

Бихте ли дошли пак в България?

Да, ако бъда поканена, бих дошла с удоволствие. НАРУ се наложи през последните години като организация за работа в сферата на сензорната интеграция и е чудесно, че ерготерапията намира място в образованието за деца с увреждания.Организацията помага на много деца и техните семейства. С удоволствие бих се върнала, за да продължа дейността си.

Автор: Албена Игнатова