АНЕЛИЯ АНДРЕЕВА Е НОВИЯТ ДИРЕКТОР НА НАЦИОНАЛНИЯ ИНСПЕКТОРАТ

10759

Анелия Андреева беше избрана за Директор на Националния инспекторат по образованието. Това е най-високата експертна позиция в системата на образованието според Закона за предучилищното и училищното образование.

Според закона тя е на подчинение директно на Министерски съвет, а не на Министерство на образованието и науката. Повече от година се търсеше подходящ човек за този висок пост след като се спрягаха различни имена като Ваня Кастрева, началник на столичното регионално управление на образованието и Диян Стаматов-бивш заместник-министър на образованието.

Анелия Андреева до този момент беше директор на 20 Основно училище в София, а преди това ръководеше Националния институт за обучение на директорите в Банкя. Предстои да се назначат и инспектори, които да извършват инспектиране в системата на средното образование. Вече е приет и правилник за дейността на институцията.