НОВИТЕ СТАНДАРТИ ЗА ИЗДРЪЖКА НА УЧЕНИЦИТЕ И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА УВЕЛИЧЕНИЕ НА ЗАПЛАТИТЕ

  14215

  С решение №277 от 2018г. на Министерски съвет се приемат нови стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални стойности и показатели, както и допълващи стандарти за дейностите от функция „Образование“.

  Някои от новите стандарти:

  За 1737 детски градини се предвижда стандарт за институция от 23000 лв.

  Стандарт за дете в яслена група: 1283 лв.

  Стандарт за дете 2-4 годишна възраст в целодневна група: 2181лв.

  Стандарт за ученик в паралелка в неспецилизирано училище без професионална гимназия – 1609 лв.

  Стандарт за ученик в училище за деца с нарушено зрение-12308 лв.

  Стандарт за ученик в център за специална образователна подкрепа-5189лв.

  Норматив за дете или ученик на ресурсно подпомагане-2888лв.

  Норматив за създаване на условия за приобщаващо образование на дете/ученик на ресурсно подпомагане-405 лв.

  Цялото решение с всички нормативи и стандарти може да прочетете от тук.