За нас

УчилищеБГ е независима медия насочена към развитие на българското образование. Медията е собственост на Национален институт за образование и приобщаващи политики ЕООД гр.София.